Cadar dan Niqob

niqob

https://id.pinterest.com/pin/87609155238022377/

Cadar merupakan kain yang menutupi kepala atau muka wanita muslimah. Sedangkan Niqob berasal dari bahasa Arab merupakan istilah syar’i untuk cadar, yang merupakan sejenis kain yang dipakai dalam menutupi wajah wanita muslimah.

Niqob dipakai oleh sebagian kaum wanita muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab atau hijab. Niqob sendiri sering dikenakan oleh wanita dibagian negara Arab, tepatnya disekitar Telur Persia.

Niqob juga biasa dikenakan oleh wanita muslimah didaerah pakistas dan beberapa wanita muslimah yang ada di negara Barat.

,